In de periode 1973 tot en met 2006 was ik zowel bestuurlijk als inhoudelijk betrokken bij het onderwijsbegeleidingswerk en bij diverse onderwijsinnovaties in Rotterdam en regio. Deze betrokkenheid begon in 1973 toen ik door het gemeentebestuur van Rotterdam werd benoemd tot wetenschappelijk adviseur van het project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM). Het project OSM was een toonaangevend project, waarbij op wetenschappelijke basis met behulp van internationale empirische onderzoeksgegevens een grootschalige en langdurige onderwijsinnovatie werd vormgegeven met als oogmerk om gelijke onderwijskansen voor arbeiderskinderen te scheppen. In de periode 1982-1993 was ik bestuurslid van het (toen zelfstandige) Pedologisch Instituut, waar de zorg voor kinderen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis expliciet werd gecombineerd met wetenschappelijk praktijkonderzoek. In de jaren 1993-2001 was ik bestuurslid van het Centrum Educatieve Dienstverlening in Rotterdam en van 2002 tot en met 2006 was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de CED-Groep.

Ter gelegenheid van mijn afscheid heeft de CED-Groep in 2007 een onderwijsinnovatieprijs in het leven geroepen waaraan mijn naam is verbonden, de Prof. Dr. J.M.G. Leune-penning. Deze wordt tweejaarlijks toegekend aan “personen, projecten, organisaties of instanties met grote verdiensten op het gebied van de onderwijsinnovatie, met nadruk op de scharnierfunctie tussen onderwijswetenschap, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk.” Ik was in 2007 de eerste laureaat aan wie deze penning werd toegekend. Het juryrapport was als volgt:

Juryrapport J.M.G. Leune-penning

In 2009 is de penning voor de tweede maal toegekend en wel aan Prof. Dr. Jaap Dronkers. Hij kreeg deze op 9 december 2009 uit handen van de naamgever van de penning die o.m. het volgende opmerkte:

Uitreiking Prof. Dr. J.M.G. Leune-penning 2009

In 2015 is de penning toegekend aan Prof. Dr. Paul Leseman. Het juryrapport luidde als volgt:

Uitreiking Prof. Dr. J.M.G. Leune-penning 2015