De Sociaal-Economische Raad (de SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.
In de periode 1979-2004 was ik als voorzitter en lid van diverse SER-commissies bij het voorbereiden van SER-adviezen betrokken. Ik vervulde daarenboven in de jaren 1990-2004 de functie van plaatsvervangend kroonlid.

Toen ik in 2004 afscheid nam van de SER is een overzicht samengesteld van de adviezen waarbij ik actief betrokken ben geweest. Ze kunnen globaal worden ingedeeld in twee categorieën:

    - Adviezen op sociaal-economisch terrein
    - Adviezen van de Bestuurskamer van de SER

Het overzicht is als volgt:

Betrokkenheid bij de SER van J.M.G. Leune

In het SER-bulletin van januari 1997 (jaargang 37 nr. 1) verscheen het volgende "portret" van Han Leune:

interview met kroonlid Han Leune, 1997