Op 19 april 2011 fungeerde de minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, als gastheer van een receptie die mij in de Pulchri Studio te Den Haag werd aangeboden ter gelegenheid van mijn vertrek als voorzitter van de Politieonderwijsraad. De minister hield de volgende toespraak:

Toespraak minister Opstelten 19-4-2011

Daarna speelde de klavecinist Pieter-Jan Belder op mijn verzoek de Engelse suite nr. 2 in A-minor van J.S. Bach (BWV 807).

Vervolgens werd ik toegesproken door de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie, de heer A.P.P.M. van Baal:

Toespraak Van Baal 19-4-2011

De minister van Justitie schonk mij een beeld van Vrouwe Justitia en de heer Van Baal overhandigde mij een liber amicorum over het politieonderwijs met als titel “Gewoon overleg leert al anders” dat tot stand kwam onder redactie van Henk Huisjes, Jan Prins en Ben Spijker en is uitgegeven door de uitgeverij Garant te Antwerpen-Apeldoorn (ISBN 978-90-441-2792-8). Voor de namen van de auteurs en de inhoudsopgave van dit boek wordt verwezen naar:

Inhoudsopgave liber amicorum

Tot slot werd mij op 19 april 2011 gelegenheid geboden een dankwoord uit te spreken:

Dankwoord Han Leune 19-4-2011

Op 21 april 2011 kwamen in Woerden de functionarissen van de politiekorpsen in ons land die betrokken zijn bij het politieonderwijs bijeen om geïnformeerd te worden over diverse ontwikkelingen die zich in dit onderwijs voordoen en daarover van gedachten te wisselen. Ook bij die gelegenheid werd afscheid van mij genomen. De voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie verrastte mij met de toekenning van de Academie Award van de Politieacademie (voor de motivering wordt verwezen naar: Oorkonde Academie Award Politieacademie).