In de periode 1950-1967 groeide ik op in de West-Brabantse stad Steenbergen waar mijn vader onderwijzer en vanaf september 1956, tot zijn vertrek naar Utrecht, hoofd was van de neutraal-bijzondere school voor lager en uitgebreid lager onderwijs. Anno 2022 resteert van deze school het Kindcentrum Kiezelrijk aan de Stadshillen. Zo ontstond mijn interesse in de geschiedenis van deze stad en het omliggende platteland.
De stad Steenbergen maakt deel uit van de gemeente Steenbergen waartoe ook behoren de dorpen De Heen en Kruisland en de voormalige gemeenten Dinteloord en Prinsenland en Nieuw-Vossemeer.

In deze rubriek worden uiteenlopende teksten geplaatst over de historie van Steenbergen. Ik hoop ermee bij te dragen aan de verdere ontsluiting van de boeiende eeuwenoude geschiedenis van deze stad.

Voor mijn bijdragen aan de geschiedschrijving over Steenbergen ben ik op 25 mei 2022 door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen onderscheiden als ereburger. De toekenning werd als volgt gemotiveerd: