In de Hervormde Kerk te Steenbergen bevindt zich een fraai orgel dat waarschijnlijk in de tweede helft van de 17de eeuw is gebouwd. Ik heb er in mijn Steenbergse jaren (en ook later nog) veelvuldig op gespeeld, onder meer als tweede organist van deze kerk.

Wie het orgel heeft gebouwd is nooit bevredigend opgehelderd. Ik deed een poging om dit raadsel op te lossen. Het resultaat van deze speurtocht is neergelegd in een artikel dat verscheen in het tijdschrift De Orgelvriend, jrg. 50, nrs. 7/8, juli/augustus 2008, p. 14-21. Met toestemming van de redactie van dit tijdschrift is dit artikel ook op deze site te lezen:

Orgel N.H. kerk Steenbergen.

Plaatsing op mijn website biedt de mogelijkheid om een onjuistheid in dit artikel recht te zetten. In eindnoot nr. 9 maakte ik er melding van dat Jacob Cools in de periode 1704-1711 veelvuldig in Goes verbleef in verband met de bouw van het rugpositief in de Grote Kerk aldaar. Kees van Eersel attendeerde mij erop dat Cools destijds aan het gehele orgel werkte: hij vervaardigde nieuwe laden en een vrij pedaal, wijzigde de kasten en verplaatste het orgel naar de koorsluiting. Het rugpositief werd niet gebouwd door Jacob Cools maar, evenals het hoofdwerk, door William Deakens.
Voor de geschiedenis van het orgel in de Grote Kerk van Goes verwijs ik naar:
J.H. Kluiver, Historische orgels in Zeeland, in: Archief 1972 & 1973; mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 1973, p. 46-75.