De wandelkerk op het protestantse kerkhof te Steenbergen 1844-1862