In augustus 2020 verscheen van mijn hand het boek “De stadselite van Steenbergen in de periode 1590-1795”. Tot de stadselite zijn personen gerekend die op grond van hun positie een stempel op het leven in de stad konden drukken. Het boek bevat velerlei niet eerder gepubliceerde bijzonderheden over de (11) drossaards (tevens dijkgraven), de (17) stadhouders, de (35) binnen- en de (41) buitenburgemeesters, de (232) schepenen (wethouders), de (13) gemeentesecretarissen, de (11) rentmeesters van de prinsen van Oranje en de (14) notarissen/procureurs in het genoemde tijdvak. Eerder publiceerde ik over zes andere positiebekleders die eveneens tot de toenmalige stadselite kunnen worden gerekend: de commandeurs, de sergeant-majoors, de gereformeerde predikanten, de commiezen en ontvangers van landelijke belastingen, de stadsdokters en de stadsschoolmeesters (zie deze website).
In de periode 1590-1795 voltrokken zich in Steenbergen ingrijpende ontwikkelingen zoals de losmaking van het hertogdom Brabant en van de koning van Spanje, de inbedding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Reformatie, het verbod op en de onderdrukking van het katholicisme, de evolutie tot vesting- en garnizoenstad, de komst van het fort Henricus, de bouw en de inwerkingstelling van de West-Brabantse Waterlinie en de uitbreiding van het grondgebied van de gemeente door diverse inpolderingen. Daar is een apart deel van het boek aan gewijd.
Het boek is uitgegeven door de uitgeverij GigaBoek in Hoofddorp met als ISBN 9789085484608. Het is ingebonden met een harde kaft en is in Steenbergen bij boekhandel Vermeulen verkrijgbaar. Het kan ook bij de uitgever worden besteld: https://www.gigaboekshop.com/product/de-stadselite-van-steenbergen-1590-1795. De uitgave was mede mogelijk door steun van de Mastboom-Brosens Stichting en het gemeentebestuur van Steenbergen.

Het eerste exemplaar werd op 27 augustus 2020 door mijn kleinzoon Nick Johannes Leune aangeboden aan Wilma Baartmans, onder meer wethouder van erfgoed en monumenten van Steenbergen:

 

Foto door Mark Koenraadt.

De webversie van het boek is als volgt:

De stadselite van Steenbergen 1590-1795 webversie