Han Leune

Leven en werk van Prof. Dr. J.M.G. Leune

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Inleiding

Van 1 april 2003 tot 1 april 2011 was ik voorzitter van de Politieonderwijsraad (de POR). Deze raad is een adviesorgaan van de minister die verantwoordelijk is voor het politieonderwijs in ons land. Sinds 2010 is dit de minister van Veiligheid en Justitie. In de voorafgaande periode werd deze verantwoordelijkheid gedeeld door twee ministers: die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die van Justitie. De POR fungeert niet alleen als adviesorgaan maar ook als het platform waar alle betrokken gremia bij het politieonderwijs elkaar treffen en overleggen over het beleid met betrekking tot dit onderwijs. Voor informatie over de POR wordt verwezen naar: http://www.politieonderwijsraad.nl. Uitgebreide informatie over het politieonderwijs is te vinden op: https://www.politieacademie.nl.
De leden van de POR worden bij Koninklijk Besluit benoemd en kunnen maximaal twee termijnen van vier jaar deel van deze Raad uitmaken. Op 1 april 2011 kwam om die reden een einde aan mijn voorzitterschap. Ik werd opgevolgd door Prof. Dr. Frans Leijnse.

Laatst bijgewerkt: %s ( dinsdag 20 mei 2014 10:10 )