Een opmerkelijke gebeurtenis tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) was de verovering van de stad Hulst en het omringende Hulsterambacht door het Franse leger op 11 mei 1747. Hulst gold als een belangrijke, goed te verdedigen vestingstad in Staats-Vlaanderen. De val ervan veroorzaakte een schok in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De commandeur van de vesting, de luitenant-generaal Pieter de la Rocque, werd er verantwoordelijk voor gehouden. Een speciaal in het leven geroepen krijgsraad veroordeelde hem ter dood. Stadhouder Willem IV zette de straf om in levenslang op het slot Loevestein, waarmee een einde kwam aan een glanzende carrière in het Staatse leger.
Als uitvloeisel van mijn diverse studies over de geschiedenis van de Staatse forten aan de Schelde (waarover De la Rocque in de periode 1745-1747 als commandeur van Staats-Vlaanderen het oppercommando voerde) raakte ik geboeid door deze affaire. Wat gebeurde er tijdens de belegering en capitulatie van Hulst in 1747? Wat ging daar in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog aan vooraf? Hoe lagen de krachtsverhoudingen tussen het Staatse en het Franse leger? Hoe verdedigbaar was Hulst in april-mei 1747? Welke rol speelde commandeur De la Rocque daarbij? Waar werd hij voor aangeklaagd? Hoe verliep het tegen hem gevoerde proces en welke rol speelde daarin de net aangetreden stadhouder prins Willem IV? Hoe verging het De la Rocque in zijn laatste levensfase op Loevestein?
Deze vragen staan centraal in het boek van mijn hand “Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747” dat in juli 2014 is uitgegeven door de Uitgeverij GigaBoek te Broek op Langedijk (www.gigaboek.nl), ISBN 97890 8548 3878. De gedrukte versie is als volgt bij deze uitgever verkrijgbaar:

https://www.gigaboekshop.com/product/pieter-de-la-rocque-en-de-capitulatie-van-hulst-in-1747/

 

De webversie van het boek (die in enkele opzichten afwijkt van de gedrukte versie, met name wat betreft de afstamming van Pieter de la Rocque) is als volgt:

Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747

NB: deze versie is in september 2015 opnieuw aangepast.

De bij het boek behorende bijlagen zijn de volgende:

Bijlage 1 Aantekeningen over de relatie tussen Pieter de la Rocque en andere personen met de naam De la Rocque in de Republiek

Bijlage 2 Het huwelijkscontract tussen Pieter de la Rocque en Lucretia van Hoorn

Bijlage 3 H.L. Zwitzer over de val van Hulst in mei 1747

Bijlage 4 Journaal van Pieter de la Rocque

Bijlage 5 Journaal van majoor Jan Marcus de Salve

Bijlage 6 P.J. Brand over de val van Hulst

Bijlage 7 A.J. van Vlissegem over de val van Hulst en de rol van Pieter de la Rocque

Bijlage 8 De verhoren van Pieter de la Rocque

Bijlage 9 Inventaris van de processtukken

Bijlage 10 Aanklacht en strafeis van de fiscaal betreffende Pieter de la Rocque

Bijlage 11 Het protest van Pieter de la Rocque tegen de procesgang

Bijlage 12 Het vonnis van de krijgsraad inzake Pieter de la Rocque van 2 oktober 1747

Bijlage 13 Het verweer van Pieter de la Rocque

Bijlage 14 Het vonnis inzake Pieter de la Rocque van 10 april 1748 en 30 mei 1748

Bijlage 15 De brieven van Pieter de la Rocque aan Prosper Marchand

Bijlage 16 Diverse verklaringen over de situatie in Hulst en het Hulsterambacht in de maanden april mei 1747

Verscheidene werkdocumenten die zijn benut bij het samenstellen van het boek en de bijlagen zijn ondergebracht in de "Collectie Han Leune" van het gemeentearchief van Hulst en daar te raadplegen.