In deze rubriek worden enkele bewerkte brondocumenten betreffende het Staatse leger opgenomen. Ze zijn een uitvloeisel van mijn onderzoek naar de geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek en het Fort Sint Martijn op Hoogerwerf. Het betreft de volgende documenten:

Het regiment van Caspar Richard Hundebeck

Het regiment van Jacob van Golstein tot den Cloppenburg

Het regiment van Philips de Saugey

De slag bij Seneffe

De Slag bij Mont-Cassel

De Slag bij Saint-Denis 

Staatse officieren naar Groot-Brittannië 1688

De regimenten van Van Wittgenstein, Van Weede van Walenburg en De Perponcher Sedlnitsky (1665-1668)