In deel IX van de serie “Het Staatse Leger”, geschreven door H.L. Zwitzer en geredigeerd door J. Hoffenaar en C.W. van der Spek en uitgegeven door De Bataafsche Leeuw te Amsterdam in 2012 (ISBN 978 90 6707 659 3), is een aanhangsel opgenomen betreffende de gouverneurs, commandeurs en majoors van de Staatse vestingen in de periode 1713-1795 (blz. 810-842). Dit overzicht vertoont velerlei hiaten, zoals door de redacteuren ook zelf wordt opgemerkt (p. 810). Voorts kunnen enkele onjuistheden worden gesignaleerd.
Ik heb getracht een verbeterd overzicht samen te stellen betreffende de Staatse vestingen in Zeeland, Staats-Vlaanderen, de Staatse Scheldeforten en de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen; zie:

Aanvullingen en correcties aanhangsel nr. 2 van deel IX van “Het Staatse Leger”