In 2013 verscheen van mijn hand een overzicht van de geschiedenis van het Scheldefort Kruisschans, waaraan ik in mijn boeken over de forten Lillo en Liefkenshoek reeds beknopt aandacht had besteed. Het overzicht is opgenomen in: Martin Braem, Poldergrond; bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders, uitgegeven door de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Hoevenen-Stabroek 2013 (ISBN 978 90 902 7846 9), blz. 59-112.
De (enigszins aangepaste) digitale versie van deze boekbijdrage is als volgt:

Het fort Kruisschans aan de Schelde