Een eerdere versie van de navolgende kwartierstaat werd gepubliceerd in de Zeeuwse Kwartierstaten, jrg. 2000, nr. 54, p. 282-293. Ook de onderhavige, enigszins aangepaste webversie moet nog verder worden uitgewerkt. Suggesties voor uitbreiding zijn van harte welkom.

Kwartierstaat van Dingetje Kik (1858-1901)