Door mijn belangstelling voor de historie van de West-Brabantse stad Steenbergen en vanwege mijn studies op genealogisch en militair-historisch terrein raakte ik geboeid door het geslacht De Ram, dat in de periode 1637-1722 deel uitmaakte van het stedelijk patriciaat te Steenbergen. Daaraan kwam een einde toen het in de mannelijke lijn uitstierf. Nazaten van de stamvader Jacques de Ram vervulden vooraanstaande posities in het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Over de genealogie van dit geslacht is gepubliceerd door Bosters, Juten en Slokkers. Het bleek mogelijk om hun bevindingen in velerlei opzichten aan te vullen en in enkele opzichten te corrigeren. 

Het geslacht De Ram in Steenbergen