Tijdens het samenstellen van mijn kwartierstaat stuitte ik op het geslacht Pipping. Genealogische onderzoekers vóór mij bleken er niet in te zijn geslaagd om het voorgeslacht van mijn voorvader Laurens Pipping (ca. 1695-1777) te traceren. Mijn speurtocht naar zijn herkomst voerde mij naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. Zo ontstond mijn belangstelling voor deze belangrijke vestingwerken van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In 2001 publiceerde ik “Genealogische aantekeningen over het geslacht Pipping” (218 blz.). Dit boek is opgenomen in de collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief onder nummer 789. Het is in een kleine oplage gedrukt en uitverkocht.

Bijlage 4 van dit boek omvat een genealogie van het geslacht Pipping vanaf ca. 1550 tot ca. 1950.
Deze bijlage is nadien in enkele opzichten aangepast. Zo ontstond de volgende versie:

Genealogie Pipping 1550-1950