In 2003 publiceerde ik een boek over de herkomst van mijn moeder, Anthonia Anna Felius (1923-1988). Eerder had Hans van Felius een meeromvattende genealogie van het geslacht Felius gepubliceerd. Mijn boek is opgenomen in de collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief onder nummer 963. Het is in een kleine oplage gedrukt en uitverkocht.
De oorspronkelijke versie ervan kan als volgt worden gedownload:

De herkomst van Anthonia Anna Felius

Na het verschijnen ervan werden enkele correcties aangebracht en konden enkele bevindingen worden toegevoegd; hiervan is het volgende document samengesteld:

Aanvullingen en correcties boek Felius

De jongste broer van Anthonia Anna Felius is Cornelis Jacob Felius. Hij overleed op 2 februari 2017. Als neef herdacht ik hem tijdens de uitvaartdienst op 6 februari 2017 als volgt:

Toespraak Han Leune bij de uitvaart van Cornelis Jacob Felius (1927-2017)

Wie in de geschiedenis van de familie Felius is geïnteresseerd wordt geattendeerd op het boek “Joost mag het weten; een korte geschiedenis van mijn voorouders, de geslachten Felius en Van der Werf, een beeld van ons gezin vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en mijn jeugd in Hillegersberg”, geschreven door Gerard J. Felius en uitgegeven te Dronten in 2007.