Onderdeel van mijn historisch-sociologisch onderzoek naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek was het opsporen en analyseren van gegevens over de bewoners van deze forten en van hun directe omgeving in de periode 1585-1786. Dit mondde uit in een repertorium betreffende ca. 30.000 personen, verspreid over ca. 4.000 families. De over hen verzamelde data zijn onder meer van genealogische aard. Dit repertorium is op deze website te raadplegen.

Voor bijzonderheden over dit onderzoek verwijs ik naar de rubriek De forten Lillo en Liefkenshoek.