In 2006 verschenen van mijn hand zeven boeken over de geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786. In de boekdelen 2 a, 2 b en 2 c werd  een overzicht gepresenteerd van de personen die in het genoemde tijdvak in of in de directe omgeving van beide vestingwerken verbleven. Na 2006 is mijn speurtocht naar deze personen voortgezet. Dit resulteerde eind 2009 in het boekdeel 4 (band 8) waarin diverse aanvullingen op het oorspronkelijke repertorium werden gepubliceerd. Ook na 2009 zijn nieuwe gegevens over de bewoners van de genoemde forten beschikbaar gekomen, vooral door de voortgaande digitalisering van archiefbestanden. Besloten is deze gegevens niet nog eens in gedrukte vorm te publiceren maar in het vervolg via het internet toegankelijk te maken. Om te voorkomen dat het oorspronkelijke repertorium ter hand moet worden genomen om de aanvullingen te kunnen plaatsen is besloten om het aangepaste repertorium integraal te publiceren. Zo is een databestand ontstaan waarin ca. 30.000 personen voorkomen, verspreid over ca. 4.800 families. De index op de vermelde familienamen is op deze site als een apart document vermeld en vervangt de oorspronkelijke index zoals deze was opgenomen in boekdeel 2 a en was aangevuld in boekdeel 4. In deze index zijn de families waarin militairen voorkomen met een asterisk (*) gemarkeerd.
Indien gegevens uit dit repertorium in publicaties worden verwerkt (in gedrukte vorm of op het internet) wordt bronvermelding op prijs gesteld en wel als volgt: J.M.G. Leune, Repertorium Lillo-Liefkenshoek 1585-1786, webversie, met vermelding van de datum waarop de gegevens op de site zijn aangetroffen.

De webversie van het repertorium omvat de volgende bestanden:

Opzet van het repertorium

Geraadpleegde bronnen

Afkortingen

Overzicht van voorkomende familienamen

Lillo-Liefkenshoek, namen A-B

Lillo-Liefkenshoek, namen C-F

Lillo-Liefkenshoek, namen G-K

Lillo-Liefkenshoek, namen L-O

Lillo-Liefkenshoek, namen P-S

Lillo-Liefkenshoek, namen T-Z