Het verslag van het onderzoek valt uiteen in vier delen, waarbij de delen twee en drie vanwege hun omvang elk zijn gesplitst in drie subdelen. De rapportage is dus gespreid over acht boekbanden.

In deel 1 (dat kan worden beschouwd als het hoofddeel van het project) wordt de opzet van het onderzoek geschetst en worden de resultaten thematisch geordend  en in hoofdlijnen weergegeven. In dit deel is een overzicht opgenomen van de literatuur die ten behoeve van het onderzoek is geraadpleegd.

In deel 2 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de forten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786 op micro-niveau. Dit deel heeft de vorm van een, alfabetisch geordend biografisch repertorium. De personen die in het genoemde tijdvak in en rondom de forten woonden passeren de revue. Het is mogelijk gebleken om ca. 20.000 van hen, verspreid over ca. 4.000 families, te traceren.

Deel 3 bevat bewerkingen (compilaties en transcripties) van diverse brondocumenten die ten behoeve van de samenstelling van de delen 1 en 2 zijn benut. In dit deel zijn voorts indexen opgenomen van archiefbestanden, die voor de reconstructie van het verleden van Lillo en Liefkenshoek als belangrijk kunnen worden beschouwd.

Deel 4 omvat diverse aanvullingen op en een enkele correctie van gegevens die in de eerdere delen zijn gepubliceerd.

De titels van de acht boekdelen, met hun ISBN-nummer en hun publicatienummer van het Algemeen Rijksarchief te Brussel, zijn de volgende:

  1. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek; deel 1; de geschiedenis van twee Scheldeforten 1585-1786, Brussel, 2006 (781 blz.). ISBN 905746005X. Publicatienummer 4500.
  2. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek; deel 2 a; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen A-F, Brussel, 2006 (734 blz.), ISBN 9057460068. Publicatienummer 4501.
  3. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek; deel 2 b; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen G-O, Brussel, 2006 (723 blz.). ISBN 9057460076. Publicatienummer 4502.
  4. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek; deel 2 c; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786; namen P-Z, Brussel, 2006 (749 blz.). ISBN 9057460084. Publicatienummer 4503.
  5. J.M.G. Leune (red.), Lillo en Liefkenshoek; deel 3 a; compilaties en transcripties (1), Brussel, 2006 (599 blz.). ISBN 9057460092. Publicatienummer 4504.
  6. J.M.G. Leune (red.), Lillo en Liefkenshoek; deel 3 b; compilaties en transcripties (2), Brussel, 2006 (629 blz.). ISBN 9057460106. Publicatienummer 4505.
  7. J.M.G. Leune (red.), Lillo en Liefkenshoek; deel 3 c; compilaties en transcripties (3), Brussel, 2006 (657 blz.). ISBN 9057460114. Publicatienummer 4506.
  8. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, deel 4; supplement, Brussel, 2009 (643 blz.) ISBN 9789057462085. Publicatienummer 4846.