Het onderzoek en de uitgave van het eindverslag werden in belangrijke mate bekostigd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanvullende subsidies werden verstrekt door:

  • Het Trustfonds van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Het gemeentebestuur van Beveren
  • De Stichting Menno van Coehoorn

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het Zeeuws Archief ondersteunden de uitgave van het eindverslag door af te zien van de vergoeding van de gebruiksrechten betreffende een deel van het gepubliceerde beeldmateriaal.