In januari 2012 werd bekend dat zich in het archief van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) te Sint-Niklaas een kopie bevindt van het doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706. Het betreft een kopie van een afschrift van dit doopboek, dat in 1764 is vervaardigd door de toenmalige schooolmeester van Liefkenshoek, Jan Jansen Leerdam. Dit afschrift ging in 1940 bij het bombardement op Middelburg verloren. De originele versie van het doopboek sneuvelde waarschijnlijk al eerder. Omstreeks 1930 vervaardigde Jozef De Wilde, die toen onderpastoor was te Doel, een getypte kopie van het door Leerdam vervaardigde afschrift, die thans berust in het archief van de KOKW. Hierdoor overleefde het afschrift van Leerdam. De door pastoor De Wilde vervaardigde kopie is vervolgens in 2004 door het echtpaar Paul Jacobs en Mariet Van Den Broecke omgezet in een digitale versie. Voorzien van een inleiding en enigszins aangepast luidt deze versie als volgt:

Doopboek Liefkenshoek 1622-1706