In en rondom de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek woonden in de 17de en 18de eeuw diverse families met de naam De Munck. Een van deze families heeft als stamvader Steven de Munck. Hij moet in de tweede helft van de 16de eeuw zijn geboren (vermoedelijk omstreeks 1580-1590), was landbouwer in de polder van Doel en leefde nog in december 1644 toen hij schepen was van de ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht. In mijn repertorium is hij vermeld als De Munck ad A.3. Via zijn zoon Jan Stevens de Munck werd deze familie in de mannelijke lijn voortgezet (zie mijn repertorium, rubriek De Munck ad C).
Over deze familie heeft Henk Knoester diverse biografische gegevens verzameld en een parenteel samengesteld die vanaf de genoemde stamvader vier generaties bestrijkt, ruwweg de periode 1620-1734 omvattend. Knoester besteedde daarbij veel aandacht aan de geschiedenis van het gebied Staten-Kieldrecht (d.w.z. dat deel van Kieldrecht dat ressorteerde onder Staats-Vlaanderen en daarmee onder het gezag van de Staten-Generaal in Den Haag; zuidelijk daarvan lag "Konings Kieldrecht" dat in de 17de eeuw behoorde tot het grondgebied van de Spaanse Nederlanden, onder het gezag van de Spaanse Koning). Het leek mij de moeite waard zijn onderzoeksbevindingen onder de aandacht van de lezers van mijn website te brengen. Met zijn toestemming wordt hier zijn onderzoeksverslag integraal weergegeven. Een eerdere (beknoptere) versie verscheen op mijn website in 2012 onder de titel "Parenteel van Steven de Munck".

De familie De Munck en Staten-Kieldrecht

Aanvullingen en correcties familie De Munck en Staten-Kieldrecht