Na mijn emeritaat fungeerde ik in de periode 2007 t/m 2016 regelmatig als voorzitter van promotiecommissies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die hoedanigheid kwamen de volgende promoties tot stand:

Promoties o.l.v. Prof. Leune         

                                     Han Leune als plaatsvervangend rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam 20-9-2012

Han Leune als plaatsvervangend rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam 20-9-2012