1. E. van Marwijk Kooy-von Baumhauer, Scholen verschillen; een verkennend-vergelijkend onderzoek naar het intern functioneren van vijfentwintig scholengemeenschappen vwo-havo-mavo; verdedigd op 18 december 1984 te Rotterdam.
 2. P.T.M. Tesser, Sociale herkomst en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs; verdedigd op 20 februari 1986 te Rotterdam.
 3. M.J. de Jong, Herkomst, kennis en kansen; allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs; verdedigd op 2 april 1987 te Rotterdam.
 4. I.A.J. van Tilborg, De betekenis van het arbeidersgezin voor het leerniveau en de schoolloopbaan van het kind; verdedigd op 16 april 1987 te Groningen (1e promotor was Prof. Dr. H.P.M. Creemers).
 5. R. Elte, "Van het toezicht op het onderwijs"; over de inrichting en het functioneren van de inspectie in het algemeen voortgezet onderwijs en het lager beroepsonderwijs; verdedigd op 24 maart 1988 te Rotterdam (co-promotor was Prof. Dr. A.M.L. van Wieringen).
 6. M.P.C. van der Werf, Het schoolwerkplan in het basisonderwijs; verdedigd op 19 mei 1988 te Groningen (1e promotor was Prof. Dr. H.P.M. Creemers).
 7. J.H.I.W. Diederen, Meer of minder ongelijk; over sexe-verschillen in schoolloopbaan en beroepskeuze en over de gedeeltelijke konditionering van die sexe-verschillen door sociaal milieu en schoolprestatie; verdedigd op 2 maart 1989 te Rotterdam.
 8. P.P.M. Leseman, Structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen; verdedigd op 22 februari 1990 te Rotterdam (2e promotor was prof.dr. H.P.M. Creemers).
 9. A.D. Hüpscher-Post, De ene school is de andere niet; allochtone meisjes in het voortgezet onderwijs; verdedigd op 31 mei 1990 te Rotterdam (co-promotor was Dr. M.J. de Jong).
 10. M.J.M. van den Berg, Eenheid en verscheidenheid; vormgeving van basiseducatie voor volwassenen; verdedigd op 21 januari 1993 te Rotterdam (co-promotor was Dr. M.J. de Jong).
 11. R.H. Hofman, Effectief schoolbestuur; een studie naar de bijdrage van schoolbesturen aan de effectiviteit van basisscholen; verdedigd op 28 januari 1993 te Groningen (1e promotor was Prof.Dr. H.P.M. Creemers).
 12. W.H.A. Hofman, Effectief onderwijs aan allochtone leerlingen: een empirische studie naar de invloed van school- en klasfactoren op de loopbaan van allochtone en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs; verdedigd op 10 september 1993 te Rotterdam (2e promotor was Prof. Dr. H.P.M. Creemers; co-promotor Dr. R.J. Bosker).
 13. W. Fase, Ethnic Divisions in Western European Education; verdedigd op 6 januari 1994 te Rotterdam (co-promotor was Dr. M.J. de Jong).
 14. J.F.A. Braster, De identiteit van het openbaar onderwijs; verdedigd op 13 juni 1996 te Rotterdam (co-promotor was Dr. M.J. de Jong).
 15. R.H. Mulder, Leren ondernemen; ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs; verdedigd op 13 februari 1997 te Rotterdam (co-promotor was Dr. A.F.M. Nieuwenhuis).
 16. M.A. Oomens, Effectiviteit van onderwijsbeleid; verdedigd op 18 november 1999 te Rotterdam.
 17. M.N. van den Berg, Studeren? (G)een punt!; een kwantitatieve studie naar studievoortgang in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs in de periode 1996-2000; verdedigd op 4 september 2002 te Rotterdam (co-promotor was Dr. W.H.A. Hofman).