Na de lagere school en één jaar uitgebreid lager onderwijs (beide op de school van mijn vader in Steenbergen) zag mijn schoolloopbaan er vanaf 1959 als volgt uit:

1963
Diploma HBS-A aan de Rijkshogereburgerschool te Bergen op Zoom

1968
Doctoraal examen sociale wetenschappen, studierichting sociologie (specialisatie sociaal-economisch beleid) aan de Nederlandse Economische Hogeschool  te Rotterdam (cum laude)

1976
Doctoraat in de sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude)