1. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, krachtens een Koninklijk Besluit van 9 maart 2001. Deze onderscheiding is toegekend ter gelegenheid van mijn vertrek als voorzitter van de Onderwijsraad.

  2. De Ad Fontespenning van de Erasmus Universiteit Rotterdam, toegekend door het College van Bestuur van deze universiteit en uitgereikt op 2 februari 2007. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  3. De Wolfert van Borselenpenning, toegekend door het gemeentebestuur van Rotterdam en uitgereikt op 2 februari 2007. Deze penning wordt toegekend aan personen die in een leidinggevende functie op verschillende terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving.

  4. De Prof. Dr. J.M.G. Leune-penning, toegekend door de Raad van Toezicht en het Bestuur van de CED-Groep (Centrum voor Educatieve Dienstverlening) te Rotterdam en uitgereikt op 2 februari 2007. Voor het jury-rapport wordt verwezen naar de rubriek Varia. Deze penning wordt (tweejaarlijks) door de CED-Groep toegekend aan natuurlijke personen, projecten, organisaties of instanties met grote verdiensten op het gebied van de onderwijsinnovatie, met nadruk op de scharnierfunctie tussen onderwijswetenschap, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. De laureaat krijgt naast de genoemde penning de beschikking over een bedrag van 10.000 euro, te besteden aan een of meer projecten op het terrein van de onderwijsinnovatie.

  5. Erelid van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder (sedert 2007); zie  Erelidmaatschap. Deze onderscheiding is toegekend naar aanleiding van het verschijnen van mijn studies over de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek (zie Lillo en Liefkenshoek).

  6. De Academie Award van de Politieacademie, toegekend door het College van Bestuur van de Politieacademie en uitgereikt op 21 april 2011 (voor de motivering wordt verwezen naar: Oorkonde Academie Award Politieacademie).

  7. Ereburger van de gemeente Steenbergen, toegekend door het College van Burgemeester en Wethouders van deze gemeente; de bijbehorende oorkonde is uitgereikt op 25 mei 2022; zie: Oorkonde Ereburgerschap Steenbergen.