1. Over de wet op het basisonderwijs en de positie van de kleuterschool, Het Vrije Volk, 27 maart 1982, p. 35.
 2. Over de rol van de overheid bij onderwijsvernieuwingen, Leerplanzaken, september 1982, p. 23-27.
 3. Over onderzoek naar het functioneren van de middenschool, Didaktief, december 1982, p. 4-7.
 4. Over het onderwijs van de toekomst, NRC-Handelsblad, Wetenschap en Onderwijs, 13 januari 1983, p. 4.
 5. Over de taken van de school en hun grenzen, Het Parool, 5 maart 1983, p. 23.
 6. Idem, De Volkskrant, 26 maart 1983, Het Vervolg, p. 7.
 7. Over het belang van basisvaardigheden, Elseviers Weekblad, 16 april 1983, p. 11.
 8. Idem, Het Vrije Volk, 11 mei 1983, p. 4.
 9. Over de maatschappelijke functies van de school, Haagse Post, 1 oktober 1983, p. 64 e.v.
 10. Over de uitgangspunten en de vormgeving van het voortgezet onderwijs, Weekblad NGL, 6 oktober 1983, p. 238-240.
 11. Over de besluitvorming over een middenschool, Het Vrije Volk, 20 januari 1984, p. 11.
 12. Over taken van de school, Het Vrije Volk, 28 januari 1984, p. 17.
 13. Over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, Het Vrije Volk Weekeditie, 2 februari 1984, p. 6.
 14. Over schoolkeuze, Margriet, 15-22 februari 1985, p. 8-9.
 15. Over sociale wetenschappen en sociale wereldoriëntatie op school, in: Hans Annink, Sociale wetenschappen en sociale wereldoriëntatie; interviews met 12 deskundigen over de inhoud van het mens- en maatschappij-onderwijs, Studies in Leerplanontwikkeling nr. 5, Enschede (SLO), juni 1985, p. 115-143.
 16. Over de vormgeving van de tweede fase van het voortgezet onderwijs, De Volkskrant, 10 september 1985, p. 11.
 17. Over onderwijsvoorrangsbeleid, Het Vrije Volk, 29 oktober 1985, p. 15.
 18. Over regelgeving op onderwijsterrein, De Tijd, 22 november 1985, p. 25-28.
 19. Commentaar op een enquête onder scholieren over het bedrijfsleven, NRC-Handelsblad, 18 december 1985, Supplement, p. 4.
 20. Over het onderwijsbeleid van minister Deetman, Haagse Post, 4 januari 1986, p. 14-15.
 21. Over consumenten-educatie op school, Trouw, 30 januari 1986, p. 8.
 22. Over het onderwijsbeleid van Minister Deetman, Inzicht, februari 1986, p. 6-8.
 23. Over bezuinigingen op de onderwijsbegroting, De Volkskrant, 20 februari 1986, p. 15.
 24. Over basisvorming, De Volkskrant, 27 maart 1986, p. 9.
 25. Over de middenschool, Quod Novum, 23 april 1986, p. 5.
 26. Over waarden en normen op school, Ons AVO-blad, 30 april 1986, p. 131-138 (eveneens in Nieuw Zicht, juni 1986).
 27. Over het onderwijsbeleid van minister Deetman, Elseviers Weekblad, 6 september 1986, p. 11.
 28. Idem, De Volkskrant, 27 september 1986, bijlage Het Vervolg, p. 1.
 29. Over basisvorming, BOP-Informatie nr. 13 (van de Stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijver¬heid), 13 november 1986.
 30. Over intelligentie in Nederland, FEM (Financiën, Economie, Management) 29 november 1986, p. 68-73.
 31. Over het Project Onderwijs en Sociaal Milieu, Het Vrije Volk, 24 januari 1987, p. 17.
 32. Over basisvorming, De Volkskrant, 24 januari 1987, Het Vervolg, p. 5 en 7.
 33. Idem, NRC-Handelsblad, 31 januari 1987, p. 7.
 34. Over onderwijs in sociaal-democratisch perspectief, Het Vrije Volk, 22 april 1987, p. 16.
 35. Over bezuinigingen op onderwijsterrein, NRC-Handelsblad, 2 juli 1987, p. 7.
 36. Over de strijd om de scholier, NRC-Handelsblad, 9 februari 1988, bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 4.
 37. Over intelligentie van scholieren, Provinciale Zeeuwse Courant, 26 februari 1988, p. 33.
 38. Over basisvorming met gebreken, NRC-Handelsblad, 12 april 1988, bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 1 en 2.
 39. Over basisvorming en onderwijskwaliteit, Reformatorisch Dagblad, 10 mei 1988, p. 9.
 40. Over verhoging van onderwijsrendement, De Volkskrant, 9 juli 1988, p. 17.
 41. Over scholing van werklozen, Onderneming (weekblad van het VNO), 8 november 1988, p. 1 en 7.
 42. Over de organisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, De Volkskrant, 3 december 1988, bijlage Het Vervolg, p. 7.
 43. Over taakbelasting van leraren, Rotterdams Nieuwsblad, 10 december 1988, p. 31.
 44. Over de onderwijsuitgaven van de rijksoverheid, Quod Novum, 26 april 1989. p. 5.
 45. Over het onderwijsbeleid van minister Deetman, HBO-Journaal, juni 1989, p. 12-14.
 46. Over spijbelen op school, Het Vrije Volk, 5 juli 1989, p.1 en 3.
 47. Over het rapport "De bedrijvige school", Het Schoolblad, 2 november 1989, p. 10-11.
 48. Over minister Ritzen, De Volkskrant, 11 november 1989, p. 19.
 49. Over basisvorming, Almelose Courant, 18 november 1989, p. 9.
 50. Over idealisme en realisme op weg naar het jaar 2000, De Volkskrant, 30 december 1989, bijlage Het Vervolg, p. 2.
 51. Over het onderwijsbeleid van het kabinet Lubbers-Kok, Het Algemeen Dagblad, 30 december 1989, Onderwijs en Wetenschap, p. 5.
 52. Over minister Ritzen, NRC-Handelsblad, 22 januari 1990, p. 2.
 53. Over het rapport van de commissie Rauwenhoff (over onderwijs en arbeidsmarkt), Het Schoolblad, 2 juni 1990, p. 7.
 54. Over schoolkeuze, Het Parool, 12 juni 1990, p. 14.
 55. Over schoolgrootte, NRC-Handelsblad, 21 augustus 1990, Onderwijs en Wetenschap, p. 3.
 56. Over schaalvergroting in het onderwijs, De Volkskrant, 23 augustus 1990, p. 3.
 57. Over Dr. Jan Grandia, Het Vrije Volk, 29 augustus 1990, p. 11.
 58. Over 25-jarig dienstverband met de NEH/EUR, Rotterdams Nieuwsblad, 29 september 1990, p. 25.
 59. Over basisvorming en de vorming van scholengemeenschappen, School, november 1990, p. 25-28.
 60. Over schaalvergroting in het onderwijs, Lokaal Bestuur, september 1990, p. 19-20.
 61. Over deskundigheid van schoolbesturen, VBSchrift, januari 1991, p. 22-24.
 62. Over meisjesscholen, Rotterdams Dagblad, 2 november 1991, p. 13.
 63. Over suggesties voor beter onderwijs, Lokaal Bestuur, november 1991, p. 37-40.
 64. Over de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs, Rotterdams Dagblad, 11 januari 1992, p. 33.
 65. Over basisvorming in het onderwijs, De Volkskrant, 16 januari 1992, p. 8.
 66. Over het onderwijsbeleid van de regering, NRC-Handelsblad, Onderwijs en Wetenschap, 16 januari 1992, p. 5.
 67. Idem, in Director nr. 282, 22 januari 1992, p. 183-188.
 68. Over de betekenis van eindexamens, Het Algemeen Dagblad, 14 mei 1992, p. 3.
 69. Over de vrijheid van onderwijs, Reformatorisch Dagblad, 28 november 1992.
 70. Over de betekenis van de onderwijspacificatie, Uitleg Extra, 9 december 1992, p. 9-10.
 71. Over werken in het onderwijs van morgen, NGL-blad, 18 februari 1993, nr. 23, p. 19-20.
 72. Over het OESO-rapport "Education at a glance", Maatschappijbelangen 1993, nr. 4, p. 77-79.
 73. Over de onderwijsvrijheid en de Onderwijsraad, De Reformatorische School, maart 1993, p. 3-6 en april 1993, p. 3-6.
 74. Over de Onderwijsraad, Magazine voor basisvorming, april 1993, p. 12-13.
 75. Over leren via de computer, Quod Novum, 28 april 1993, p. 6.
 76. Over basisvorming, De Reformatorische School, mei 1993 (Informatiekatern van de Projectgroep Basisvorming van het D.G.S., p. 1 t/m 3).
 77. Over het meten van wetenschappelijk prestige van sociologen, Quod Novum, 8 september 1993, p. 7.
 78. Over 25 jaar mammoetwet, Uitleg Extra, nr. 22, 29 september 1993, p. 1-5.
 79. Over de rechtsbescherming van het bijzonder onderwijs op lokaal niveau, Binnenlands Bestuur, 12 november 1993, p. 16.
 80. Over effectiviteit van onderwijs in: A. Olthof, R. Emmerik, F. Troost, Integrale kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 1993, p. 71-76.
 81. Over bewaking van onderwijskwaliteit, De Volkskrant, 16 februari 1994, p. 8.
 82. Over 75 jaar Onderwijsraad, Uitleg, 16 februari 1994, p. 4 t/m 8.
 83. Over bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs, NKSR-blad (orgaan van de Nederlandse Katholieke Schoolraad), februari 1994, p. 12 en 13.
 84. Over het nieuwe RISBO, in: Quod Novum, 13 april 1994, p. 8 en 9.
 85. Over onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland, in: De Vacature, 13 april 1994, jrg. 106 nr. 7, p. 6-11.
 86. Over onderwijsvrijheid en onderwijsbeleid, in: Trouw, 21 september 1994, p. 20.
 87. Over scholenbouw, in: Jan Tromp, School van de toekomst; de toekomst van de school, uitgegeven door de Stichting Architecten Research Schoolgebouwen (STARO), Amsterdam, 1995, p. 5-7.
 88. Over de pedagogische taak van de school, in: School en Medezeggenschap, 11de jaargang, nr. 5, mei 1995, p. 3-5.
 89. Over de Onderwijsraad, in: Didactief, juni 1995, p. 21-23.
 90. Over minister Ritzen, in: HP/De Tijd, 8-9-1995, p. 18-20.
 91. Over autonomie van scholen, in: Inzicht (tijdschrift van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs), september 1995, p. 8-11.
 92. Over schoolbegeleiding in: CED Rotterdam, Kant"lend in het tegenlicht; 25 jaar onderwijsbegeleiding in Rotterdam, Rotterdam, 1995, p. 8-13.
 93. Over onderwijsbeleid van gemeenten, in: Binnenlands Bestuur 10-11-1995, p. 2 en 3.
 94. Over artikel 23 van de grondwet , in: Reformatorisch Dagblad, 30-11-1995, p. 5.
 95. Over decentralisatie van onderwijsbeleid, in: Didactief, december 1995, p. 26.
 96. Over de vijfde macht in het onderwijsbestel, in: De Volkskrant, 13-12-1995, p. 9.
 97. Over de kerntaken van de centrale overheid op onderwijsterrein, in: Jaargids Londo-stelsel en FBS 1996 (over de bekostiging van het primair onderwijs), Kluwer, 1995, p. 5-9.
 98. Over de vrijheid van onderwijs, in: N.G.-magazine (blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), nr. 49, december 1995, p. 12-14.
 99. Over het begrip richting in het ondewrijs, in: Nederlands Dagblad, 9-2-1996, p.6.
 100. Over schaalvergroting in het onderwijs, in: De Standaard, 18-3-1996, p. 11.
 101. Over vrijheid van onderwijs, in: Trouw, 27-3-1996, p. 7.
 102. Over onderwijs in de 21ste eeuw, in NGL-Blad, 25-5-1996, p. 24-25.
 103. Over onderwijsvrijheid en de rol van de onderwijsgebruiker in het schoolwezen, in: Bulletin, Tijdschrift voor Christelijk Onderwijs, jrg. 24, juni 1996, p. 24-29.
 104. Over de naoorlogse geboortegolf en het onderwijs in Nederland, in: Het Rotterdams Dagblad, 28-9-1996, p. 29.
 105. Over de taak van de inspectie van het onderwijs, in: W. Cornelisse (red.), De kunst van het vak, Utrecht 1996, p. 4 t/m 7 (bij het afscheid van drs. A.J.C. Stekelenburg als Inspecteur-Generaal van het Onderwijs).
 106. Over de fusie van de Algemene Bond van Onderwijspersoneel en het Nederlands Genootschap van Leraren, in: NGL-blad, 21-12-1996, p. 17-18.
 107. Over sociaal-economisch beleid en de rol van de kroonleden in de SER, in: SER-Bulletin, jrg. 37, nr. 1, januari 1997, p. 7.
 108. Over de fusie van de ABOP en het NGL, in: NRC-Handelsblad, 18-1-1997, p. 49.
 109. Over het rapport ‘Optrekkende krijtdamp’ (inzake onderwijs in het jaar 2010), in: Het Onderwijsblad, 8 februari 1997, nr. 3. p. 10.
 110. Over de Onderwijsraad en de vrijheid van onderwijs, in: Binnenlands Bestuur, 11-4-1997, p. 26-27.
 111. Over het opereren op het breukvlak van kennen en handelen, in: Actor, nr. 5, augustus 1997, p. 4-7. (Actor is een blad voor medewerkers en studenten van de FSW der Erasmus Universiteit).
 112. Over de nieuwe Onderwijsraad, in: Uitleg, jrg. 13, 10 september 1997, p. 10-18.
 113. Over studeren in het wetenschappelijk onderwijs, in: De Volkskrant, bijlage Kiezen na School, 1-10-1997, p. 9.
 114. Over het Nederlandse ‘poldermodel’, in: Uilenspiegel; sociologisch-economisch magazine, jrg. 2, nr. 1, 1997, p. 5-7.
 115. Over het meten van verschillen tussen scholen, in: Trouw, 28-10-1997, p. 3.
 116. Over sociale vernieuwing via de school, in: PRO, ledenblad Partij van de Arbeid, oktober 1997, p. 5.
 117. Over waarden en normen in de democratische rechtsstaat, in: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Over waarden en normen gesproken, Den Haag 1997, p. 37-59.
 118. Over de groepsgrootte in de basisschool, in: De Volkskrant, 11-2-1998, p. 8.
 119. idem, in het Rotterdams Dagblad, 14-2-1998, p. 5.
 120. Over onderwijsbeleid in de kabinetsperiode 1998-2002, in: Binnenlands Bestuur, 1-5-1998, p. 17 t/m 19.
 121. Over de meting van de kwaliteit van scholen, in: Trouw, 7-7-1998, p. 9.
 122. Over de groepsgrootte in de basisschool, in: De Volkskrant, 6-11-1998, p. 6.
 123. idem, in NRC-Handelsblad, 7-11-1998, p.3
 124. Over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, in: Van twaalf tot achttien; tijdschrift voor leraren in het voortgezet onderwijs, november 1998, p. 24-26.
 125. Over 15 jaar onderwijsverandering in Nederland, in: Terdege; reformatorisch familieblad, jrg. 16, nr. 7, 6 januari 1999, p. 18-21.
 126. Over het lerarentekort, in: De Volkskrant, 29-5-1999, p.7.
 127. Over klassenverkleining en het lerarentekort, in: Inzicht, juni 1999, p. 4-5.
 128. Over sponsoring van het onderwijs, in: NRC-Handelsblad, 17-7-1999, p. 35.
 129. Over de invoering van leerstandaarden in het funderend onderwijs, in: NRC-Handelsblad, 8-10-1999, p. 6.
 130. Idem, in: Binnenlands Bestuur, 15-10-1999, p. 13.
 131. Over het verschijnsel tijd, in: Erasmus Magazine, 14-10-1999, p. 19-20.
 132. Over de betekenis van kennisnet voor de toepassing van ICT in het onderwijs, in: EN-Nieuws (magazine van Educatief Net BV), oktober 1999, nr. 7, p.1.
 133. Over de betekenis van leerstandaarden voor de effectiviteit van onderwijsachterstandsbeleid, in: Didactief en School, jrg. 29, nr. 97, nov. 1999, p. 15.
 134. Over de positie van de Onderwijsinspectie binnen het Nederlandse onderwijsbestel, in: Het Onderwijsblad, 20-11-1999, p. 30-31.
 135. Over de studiebelasting in het studiehuis, in: NRC-Handelsblad, 24-11-1999, p. 2.
 136. Over de invloed van ouders op het onderwijs, in: NRC-Handelsblad, 29-11-1999, p. 7.
 137. Over onderwijs in de 20ste eeuw, in: Didaktief en School, jrg. 29, nr. 10, december 1999, p. 9.
 138. Over het belang van leerstandaarden in het funderend onderwijs, in: Schoolbestuur, jrg. 19, nr. 10, december 1999, katern.
 139. Over het leren waarderen van normen, in: De Reformatorische School, jrg. 27, nr. 10, december 1999, p. 13-18.
 140. Over de betekenis van Ivan Illich voor het denken over onderwijs en onderwijsbeleid, in: NRC-Handelsblad, 24-12-1999, p. 16.
 141. Over tweedeling in het onderwijs, in: Onderwijs Bestuur Magazine, jrg. 2, winter 1999, p. 42-43.
 142. Over de arbeidsdeelname van allochtonen in Nederland, in: Het Financieele Dagblad, 13-4-2000.
 143. Over het verschijnsel wachten, in: Zip; tijdschrift van de School voor Journalistiek, 25 april 2000, p. 28-30.
 144. Over de opkomst van particuliere scholen, in: AD Magazine, 26-8-2000, p. 16-21.
 145. Interviews ter gelegenheid van het afscheid als voorzitter van de Onderwijsraad in:
  a. Algemeen Dagblad, 16-3-2001, p. 6.
  b. Reformatorisch Dagblad, 16-3-2001, p. 5 en 17.
  c. Trouw, 16-3-2001, p. 17.
  d. Het Onderwijsblad, 24-3-2001, p. 32-33.
  e. Over Onderwijs, maart 2001, p. 17-21.
  f. Profiel (tijdschrift voor beroepsonderwijs, educatie en scholing), jrg. 10, nr. 4, april 2001, p. 11-13.
  g. Inzicht; magazine van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, jrg. 135, nr. 3, mei 2001, p. 8-9.
 146. Over trends in het gezinsleven, in: Nederlandse Gezinsraad, Experts over het gezin, Den Haag, maart 2001, p. 72-77 (ISBN 9070815575).
 147. Over een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden, in: Jeugd, School en Wereld (JSW), jrg. 85, nr. 8, april 2001, p. 36.
 148. Over het leraarschap, in: Wijzer, jrg. 3, nr. 6, oktober 2001, p. 14-19.
 149. Over gesubsidieerde arbeid, in: De Volkskrant, 26 februari 2002.
 150. Over de betekenis van de school- en de klassegrootte, in: Het Algemeen Dagblad, 11 mei 2002.
 151. Over de verbetering van de macro-doelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs, in: Profiel, oktober 2002, p. 26 t/m 28.
 152. Over staatscontrole op godsdienstonderwijs, in: De Volkskrant, 5 december 2002, p. 3.
 153. Over vernieuwing van het beroepsonderwijs, in: Nieuwsbrief Axis (Nationaal platform voor natuur en techniek in onderwijs en arbeidsmarkt), december 2002, p. 6-7.
 154. Over controle op islamitische scholen, in: School en Medezeggenschap, jrg. 19, nr. 1, januari 2003, p. 7.
 155. Over het belang van extra investeringen in het onderwijs, in: Het Reformatorisch Dagblad, 17 januari 2003, p. 19.
 156. Over een stimulerend en samenhangend beleid van de rijksoverheid op het terrein van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in: SER-bulletin, jrg. 43, nr. 5, mei 2003, p. 4-5.
 157. Over sponsoring van scholen door het bedrijfsleven, in: People Planet Profit, vol. 1, summer 2003, p. 70-75.
 158. Over de kwaliteit van het onderwijs, in: De Volkskrant, 23 augustus 2003.
 159. Over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in: Het Onderwijsblad, 23 augustus 2003, p. 22.
 160. Over de onderwijsvrijheid en de basisvorming, in: P.M. den Haag, jrg. 2, nr. 29, 5-11-2003, p. 10.
 161. Over kwaliteitsbewaking en de vrijheid van onderwijs, in: Inzicht, Onderwijsmagazine van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, jrg. 138, nr. 1, februari 2004, p. 19-22.
 162. Over het inburgeren van immigranten, in: Nieuwsbrief Inburgering, maart 2004, p. 4 en 5.
 163. Over 25 jaar betrokkenheid bij het werk van de Sociaal-Economische Raad, in: SER-bulletin, jrg. 44, nr. 3, maart 2004, p. 14-18.
 164. Over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, in: Trio, tijdschrift van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de EUR, jrg. 5, nr. 2, april 2005, 16-18.
 165. Over onderwijsachterstandenbeleid, in: K. van Breugel en M. de Jong (red.), Oog voor talent; Rotterdamse roots van onderwijsvernieuwing, Rotterdam, CED-Groep, februari 2007, p. 77-80.
 166. Over het onderwijsbeleid in Nederland, in: Het Onderwijsblad, 7 maart 2007, p. 22-23.
 167. Over mijn emeritaat, in: Trio, tijdschrift van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de EUR, jrg. 6, nr. 2, april 2007, p. 4-5.
 168. Over vernieuwd politieonderwijs, in: Inspectiebericht van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, jrg. 3, nr. 5, september 2007, p. 8-9.
 169. Over het rapport van de parlementaire commissie Dijsselbloem, in: Didaktief, jrg. 38, nr. 4, april 2008, p. 25-27.
 170. Over het politieonderwijs, in: Academiespecial Programma Versterking Politieprofessie van de Politieacademie, mei 2008, p. 6.
 171. Over de follow-up van de commissie Dijsselbloem, in: Reformatorisch Dagblad, 14 februari 2009, p. 21