Afgezien van mijn hoofdfuncties (zie hiervoor het overzicht van mijn beroepsloopbaan) vervulde ik in de genoemde faculteit in de periode 1965-2015 de volgende nevenfuncties:

• Lid van het faculteitsbestuur, onder meer als prodecaan
• Lid van de Faculteitsraad
• Lid van de Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening
• Voorzitter van de Vakgroep Onderwijssociologie en Onderwijsbeleid
• Voorzitter van de leerstoelgroep Empirische Sociologie
• Voorzitter van de Vakgroep Sociologie
• Voorzitter van de Examencommissie Sociologie
• Voorzitter van het Hooglerarenberaad Sociologie
• Hoogleraar-directeur van het Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO)
• Voorzitter en lid van uiteenlopende commissies ad hoc (waaronder diverse benoemingsadviescommissies).