1. De eerste Onderwijssociologische Conferentie (georganiseerd door het S.I.S.W.O.) op 11 en 12 november 1974 te Helvoirt (inleider).
 2. Studiedag over de "Contourennota", georganiseerd door het Montessori-Lyceum Rotterdam op 26 februari 1976 te Noordwijkerhout (inleider).
 3. Politicologen-etmaal op 13 en 14 mei 1976 te Amersfoort, georganiseerd door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (inleider).
 4. "Zeeuwsche Academiedag" van de EUR op 4 juni 1976 te Middelburg (inleider).
 5. De tweede Onderwijssociologische Conferentie over Vrijheid van Onderwijs, georganiseerd door het S.I.S.W.O. op 17 en 18 maart 1977 te Lunteren (deelnemer).
 6. Onderwijsresearchdagen 22 en 23 maart 1978 te Utrecht (deelnemer).
 7. Studiedag over "Sociologische aspecten van vernieuwingsstrategieën in het onderwijs" (georganiseerd door het S.I.S.W.O.) op 16 juni 1978 te Utrecht (inleider).
 8. Vlaams-Nederlands Sociologencongres op 10 september 1978 te Antwerpen (inleider).
 9. Onderwijsresearchdagen, 10 en 11 april 1980 te Leiden (deelnemer).
 10. Interuniversitaire studiedag over de middenschool op 19 maart 1981 te Utrecht (inleider).
 11. Onderwijsresearchdagen op 23 en 24 april 1981 te Maastricht (thema-voorzitter).
 12. Conferentie van N.S.A.V. en Sectie Sociologie Academische Raad over Twee-Fasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs op 30 oktober 1981 te Utrecht (deelnemer).
 13. Colloquium over maatschappelijke veranderingen en de taak van de leerkracht, georganiseerd door de Werkgroep Basisonderwijs van het Algemeen Nederlands Verbond op 13 maart 1982 te Antwerpen (inleider).
 14. Studiedag over het Bestuur van het Openbaar Onderwijs, E.U.R., 15 april 1982 (voorzitter).
 15. Onderwijsresearchdagen op 10 en 11 mei 1982 te Tilburg (co-referent).
 16. Congres over de Kwaliteit van het Onderwijs op 28 en 29 maart 1983 te Groningen, georganiseerd door het RION (inleider).
 17. Congres over Culturele Minderheden, E.U.R., 9 en 10 november 1983 (deelnemer).
 18. Seminar van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling over het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs op 17 november 1983, te Utrecht (co-referent).
 19. Sociologendagen van de NSAV op 25 en 26 april 1984 te Amsterdam (deelnemer).
 20. Onderwijsresearchdagen op 21 en 22 mei 1984 te Tilburg (co-referent).
 21. Symposium over "Opvoeden tot waarden voor het jaar 2000" op 5 oktober 1984 te Gouda n.a.v. het 35-jarig bestaan van het St. Antoniuscollege te Gouda (inleider).
 22. Zesde Onderwijssociologische Conferentie over "Welke taken heeft de school?" op 15 en 16 november 1984 te Lunteren (deelnemer en forum-lid).
 23. Conferentie over de aansluiting tussen het v.w.o. en het w.o. op 14 februari 1985 te Nijmegen, georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Leraren (forum-lid).
 24. Conferentie over internationale samenwerking op het terrein van de onderwijsresearch op 4 oktober 1985 te Ede, georganiseerd door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (deelnemer).
 25. Studiedag over "Cultuurwetenschappen", EUR, 20 november 1985 (deelnemer).
 26. Conferentie over "Onderwijsverzuiling, waarheen?", georganiseerd door de Algemene Besturenbond op 4 en 5 februari 1986 te Amersfoort (co-referent).
 27. Conferentie over Basisvorming in het onderwijs op 2 april 1986 te Ede, georganiseerd door de Nederlandse regering (deelnemer).
 28. Sociologendagen op 3 en 4 april 1986 te Amsterdam (deelnemer).
 29. Conferentie van de Mennicke-Stichting over Basisvorming op 17 april 1986 te Leusden (inleider).
 30. Symposium over de opleiding tot interieurarchitect, georganiseerd door de Bond van Nederlandse Interieurarchitecten op 26 april 1986 te Den Haag (co-referent).
 31. Onderwijsresearchdagen op 15 en 16 mei 1986 te Utrecht (deelnemer).
 32. Studiedag van de gemeente Amsterdam over "Schooluitval en onderwijsvoorrang" op 24 mei 1986 (forum-lid).
 33. Conferentie over basisvorming, georganiseerd door de Werkgroep Onderwijs van de Partij van de Arbeid op 4 oktober 1986 te Utrecht (forum-lid).
 34. Conferentie over basisvorming georganiseerd door de Stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid op 9 oktober 1986 te Den Bosch (inleider).
 35. Conferentie over het Onderwijs in het Nederlands in het voortgezet secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie op 28 november 1986 te Rotterdam (deelnemer).
 36. Symposium "Werkt scholing?" op 5 februari 1987 tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) te Utrecht (inleider).
 37. Congres over Sociale en Politieke Vorming in het voortgezet onderwijs te Tilburg op 19 februari 1987 (inleider).
 38. Onderwijsresearchdagen, 26 en 27 mei 1987 te Groningen (deelnemer).
 39. Forumdiscussie over "Onderwijsachterstand en stimulering" georganiseerd door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs op 29 september 1987 te Den Haag (forum-lid).
 40. Congres "Leraar tot (w)elke prijs?", georganiseerd door het IVA van de Katholieke Universiteit Brabant op 29 oktober 1987 te Tilburg (inleider).
 41. Symposium "Minima zonder marge: de balans van drie jaar later", georganiseerd door de Koninklijke Vermande en de Stichting IVIO op 9 november 1987 te Lelystad (inleider).
 42. Zevende onderwijssociologische conferentie over "Onderwijs en sociale beheersing", gehouden op 12 en 13 november 1987 te Lunteren (voorzitter).
 43. Congres over De Beroepsopleiding na 1990, georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op 14 september 1988 te Amsterdam (voorzitter).
 44. Nieuwe Technologieën; schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs, georganiseerd door de Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de SER op 24 november 1988 te Den Haag (deelnemer).
 45. Europa '92: uitdaging of bedreiging voor het (openbaar) onderwijs?, georganiseerd door het Studiecentrum Openbaar Onderwijs op 7 april 1989 te Eindhoven (inleider).
 46. Hoe student-aantrekkelijk is het hoger beroepsonderwijs?, georganiseerd door de HBO-raad op 18 april 1989 te Utrecht (forum-lid).
 47. Onderwijsresearchdagen, 24 en 25 mei 1989 te Leiden (deelnemer).
 48. Studiebijeenkomst over "Effectieve scholen" georganiseerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op 13 juni 1989 te Den Haag (voorzitter).
 49. Het Project Onderwijs en Sociaal Milieu: een eindbalans; congres ter afsluiting van het Rotterdamse O.S.M.-project (1969-1988) op 5 oktober 1989 te Rotterdam (voorzitter).
 50. Leraarschap in de jaren '90, symposium georganiseerd door het Stedelijk Lyceum te Zutphen op 8 november 1989 (inleider).
 51. Huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs, congres georganiseerd door de Schooladviesdienst Rotterdam en het bureau Meso Consult op 7 december 1989 te Rotterdam (inleider).
 52. Onderwijs en Arbeidsmarkt, symposium georganiseerd door de gemeente Rotterdam op 14 december 1989 te Rotterdam (inleider).
 53. Het Project Onderwijs en Sociaal Milieu, studiemiddag georganiseerd door de Vereniging ter bevordering van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek rond het thema Onderwijs en Maatschappelijke Ongelijkheid (OOMO) op 15 februari 1990 te Utrecht (deelnemer).
 54. Nederland in 2000; op de grens van twee eeuwen, georganiseerd door het Studium Generale van de Erasmus Universiteit op 28 februari 1990 (inleider).
 55. De leraar; de spil van het onderwijs, symposium georganiseerd door de Stichting Bijscholing Akademie Leffelaar te Amsterdam en de Hogeschool voor Economie en Management te Utrecht, op 26 maart 1990 te Utrecht (inleider).
 56. Onderwijsresearchdagen op 10 en 11 mei 1990 te Nijmegen (deelnemer).
 57. Aansluiting HAVO-HBO, georganiseerd door de HBO-raad op 28 mei 1990 te Ede (forum-lid).
 58. "De grensverleggende basisschool", georganiseerd door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling en de Open Universiteit op 26 september 1990 te Eindhoven (inleider).
 59. Voortgezet onderwijs in perspectief, georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit op 28 september 1990 te Rotterdam (deelnemer).
 60. Werken in de toekomst; de invloed van demografische ontwikkelingen in Nederland op scholing, beroep en bedrijf, symposium georganiseerd door Wolters Kluwer op 4 december 1990 in Scheveningen (jurylid en deelnemer).
 61. Zelfstandigheid en zorg, symposium georganiseerd door de Stichting Humanitas Rotterdam op 7 december 1990 te Rotterdam (inleider en forumlid).
 62. Rationaliteit en beleid, congres georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de EUR op 14 december 1990 te Rotterdam (co referent).
 63. Prestatie en Zorg, symposium georganiseerd door het Centrum voor Maatschappelijke Transformatie en Technologie van het RISBO op 24 mei 1991 te Rotterdam (deelnemer).
 64. Jubileumcongres van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (n.a.v. het 125-jarig bestaan van deze vereniging) op 25 mei 1991 te Den Haag (deelnemer).
 65. Nieuwe vormen van schoolnabij beheer in het openbaar onderwijs, congres georganiseerd door Samson Seminars op 6 juni 1991 te Amsterdam (deelnemer).
 66. De pedagogische opdracht van het onderwijs, mini-seminar georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen op 7 juni 1991 te Zoetermeer (deelnemer).
 67. Onderwijs in het jaar 2000: een agenda voor de toekomst, georganiseerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO op 27 juni 1991 te Den Haag (inleider en forumlid).
 68. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek in perspectief, symposium georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Utrecht op 28 juni 1991 (deelnemer).
 69. Effectieve instructie, studiemiddag georganiseerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op 4 september 1991 te Den Haag (deelnemer).
 70. Van voortgezet naar hoger onderwijs, symposium georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en de Algemene Hogeschool Amsterdam op 3 oktober 1991 te Amsterdam (inleider en forumlid).
 71. Attitude- en persoonlijkheidsvorming op school, symposium georganiseerd door de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag (LOBO) op 29 oktober 1991 te Rotterdam (inleider en forumlid).
 72. De bestuursvorm van het openbaar onderwijs, symposium georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs op 22 november 1991 te Rotterdam (deelnemer).
 73. De rol van de leraar in de school van de toekomst en van het verleden, symposium georganiseerd door de Vakgroep Onderwijskunde van de R.U. Utrecht en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 22 november 1991 te Utrecht (deelnemer).
 74. Grote alteraties in de jaren '60, symposium van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad op 6 en 7 december 1991 te Hoog Soeren (deelnemer).
 75. Het Rotterdam Rijnmond Concept (over samenwerking op het terrein van de volwassenen-educatie), symposium georganiseerd door het Platvorm Vrijhaven Beroepsonderwijs Regio Rotterdam op 16 januari 1992 te Rotterdam (deelnemer).
 76. Beroepsprofiel, beroepsstandaard en beroepscode voor leraren, conferentie georganiseerd door de Sectie Hoger Onderwijs van de ABOP op 24 januari 1992 te Amsterdam (inleider).
 77. Onderwijs in historisch perspectief, conferentie georganiseerd door de Stuurgroep Onderwijssociologie van het S.I.S.W.O. op 20 februari 1992 te Lunteren (deelnemer).
 78. Onderwijsdeelname in het na-leerplicht-onderwijs, symposium georganiseerd door de Stichting Onderwijsdebat op 24 februari 1992 te Woerden (deelnemer).
 79. Openbaar en bijzonder onderwijs samen? Symposium georganiseerd door Elbertsen en Siemonsma (adviesbureau voor onderwijs, educatie en scholing) op 28 februari 1992 te Utrecht (deelnemer).
 80. Om de effectiviteit van ons onderwijs, congres georganiseerd door het Pedologisch Instituut Rotterdam en de Rotterdamse School Advies Dienst op 14 mei 1992 te Rotterdam (deelnemer).
 81. Scholing: Onderzoek en Beleid; effectief scholingsbeleid voor markt en beroep, symposium georganiseerd door het RISBO en Erasmus Forum op 22 mei 1992 te Rotterdam (voorzitter en inleider).
 82. Onderwijsbegeleiding in de toekomst, conferentie van de Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten WPRO op 3 juni 1992 te Utrecht (deelnemer).
 83. De positie en kwaliteit van onderwijsgevenden, congres van het Nederlands Studie Centrum op 11 juni 1992 te Maarssen (voorzitter en inleider).
 84. Een goede raad: de leraar tussen onderwijs en arbeidsmarkt, symposium van de Onderwijsraad op 19 juni 1992 te Den Haag (deelnemer).
 85. De verhouding tussen de alpha- en bèta-cultuur in het onderwijs, symposium georganiseerd door de Stichting Onderwijsdebat op 17 september 1992 te Wassenaar (deelnemer).
 86. Het 'Presentatie-congres' van het Centrum Educatieve Dienstverlening en het Pedologisch Instituut Rotterdam op 29 oktober 1992 te Rotterdam (inleider).
 87. Rotterdams Onderwijsfestival op 4 november 1992 te Rotterdam (forumlid).
 88. Onderwijspacificatie 75 jaar, congres georganiseerd door prot. chr. onderwijsorganisaties (w.o. NPCS, LVGS en VGS) op 10 december 1992 te Utrecht (deelnemer).
 89. De positie van de culturele vakken in het voortgezet onderwijs, conferentie van de Commissie Geesteswetenschappen en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de K.N.A.W. op 12 en 13 februari 1993 te Hoog Soeren (deelnemer).
 90. Onderwijs en de Culturele vorming van de natie, symposium georganiseerd door het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) op 25 februari 1993 te Enschede (deelnemer).
 91. Onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsverzorging, seminar georganiseerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (S.V.O.) op 11 maart 1993 te Den Haag (deelnemer).
 92. Sociaal beleidsonderzoek, symposium georganiseerd door de Vakgroep Sociologie en het RISBO van de Erasmus Universiteit op 25 maart 1993 te Rotterdam (deelnemer).
 93. Onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid, studiemiddag georganiseerd door de Vakgroep Onderwijsorganisatie en -Management van de Universiteit van Twente op 1 april 1993 te Enschede (co-referent).
 94. Schaalvergroting in het onderwijs, studiemiddag georganiseerd door de divisie Beleid en organisatie in het onderwijs van de VOR op 15 april 1993 te Utrecht (co-referent).
 95. Cultuur, onderwijs en werk, symposium georganiseerd door de nationale UNESCO-Commissie op 4 oktober 1993 te Rotterdam (inleider).
 96. De zelfstandige school, studiemiddag georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen op 14 oktober 1993 te Zoetermeer (co-referent).
 97. Onderwijssociologie tussen wetenschap en beleid, conferentie georganiseerd door de Stuurgroep Onderwijssociologie van het S.I.S.W.O. op 28 en 29 oktober 1993 te Lunteren (inleider, sessie-voorzitter en forumlid).
 98. Overlegstructuur in het Rotterdamse onderwijs, conferentie georganiseerd door de Dienst Onderwijs van de gemeente Rotterdam op 3 november 1993 te Rotterdam (deelnemer).
 99. Kwaliteit in het funderend onderwijs, symposium georganiseerd door de Groep Educatieve uitgeverijen van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond op 8 november 1993 te Den Haag (inleider en forumlid).
 100. De Onderwijsdag 1993 van de BOVAG op 25 november 1993 te Nieuwegein (inleider en forumlid).
 101. Deregulering en de kwaliteit van het onderwijs op 26 november 1993 te Groningen n.a.v. het 20-jarig bestaan van het RION (inleider).
 102. Verantwoord onderwijsbeleid, symposium n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Onderwijsraad op 25 februari 1994 te Den Haag (voorzitter en inleider).
 103. Studie-bijeenkomst over het boek van H. Knippenberg en W. van der Ham 'Een bron van aanhoudende zorg; 75 jaar Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen', georganiseerd door de divisie Beleid en Organisatie van de Vereniging van Onderwijsresearch op 7 maart 1994 te Utrecht (deelnemer).
 104. Startkwalificatie en leerplicht, symposium georganiseerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op 14 maart 1994 te Den Haag (deelnemer).
 105. Aanzet tot een Onderwijspamflet, debatbijeenkomst van de Stichting Onderwijsdebat op 13 april 1994 te Den Haag (deelnemer).
 106. Individueel leerrecht in het Nederlandse Onderwijs, conferentie van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) op 19 april 1994 te Delft (voorzitter forumcommissie).
 107. Christelijk onderwijs in verleden, heden en toekomst, symposium n.a.v. het 150-jarig bestaan van de Christelijke Basisschool 'De Klokkenberg' op 19 mei 1994 te Nijmegen (inleider en forumlid).
 108. Honder jaar sociaal-democratie in Nederland (1894-1994), congres georganiseerd door de Partij van de Arbeid op 26 augustus 1994 te Zwolle (inleider).
 109. Bekwaamheidseisen voor leraren, conferentie georganiseerd door de Vereniging De Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC) op 4 oktober 1994 te Ede (referent).
 110. De betekenis van het leerlingwezen voor het bedrijfsleven, forum ter gelegenheid van de opening van de Streekschool Rijnmond Noord op 3 november 1994 te Rotterdam (forumlid).
 111. De Westerse samenleving op weg naar de eenentwintigste eeuw, symposium georganiseerd door Erasmus Forum en de Uitgeverij Kok Agora op 14 november 1994 te Rotterdam (deelnemer).
 112. De universiteit van morgen; schijnwerpers op de toekomst van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, georganiseerd door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) op 18 januari 1995 te Amersfoort (deelnemer).
 113. Trends in de maatschappij- en de gedragswetenschappen, symposium georganiseerd door de NWO-stuurgroep "Trends in de wetenschap" op 27 januari 1995 te Utrecht (deelnemer).
 114. De Sociale Nota 1995, symposium georganiseerd door de onderzoeksschool AWSB op 6 februari 1995 te Rotterdam (deelnemer).
 115. Op zoek naar zelfbestuur in het onderwijs: vrijheid en grenzen, congres georganiseerd door de Vereniging Bestuursorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) op 26 april 1995 te 's Hertogenbosch (inleider).
 116. Mogelijkheden en onmogelijkheden ter beperking van schooluitval, symposium georganiseerd door KLIK (Opvangproject voor schoolverzuimende jongeren) op 27 april 1995 te Rotterdam (forumvoorzitter).
 117. Vijftig jaar Stichting van de Arbeid in Nederland, symposium op 17 mei 1995 te Den Haag (deelnemer).
 118. De toekomst van de universitaire lerarenopleiding, symposium georganiseerd door de VSNU op 1 juni 1995 te Ede (inleider).
 119. Living in the Welfare State: social and secure?, conferentie georganiseerd door de Netherlands American Studies Association in het Roosevelt Study Center te Middelburg, 7 juni 1995 (deelnemer).
 120. Positiebepaling en taakstelling van de onderwijsinspectie, workshop georganiseerd door het IVA Tilburg op 19 juni 1995 te Utrecht (deelnemer).
 121. De Onderwijsresearchdagen 1995, georganiseerd onder auspiciën van de Vereniging voor Onderwijsresearch op 19 en 20 juni 1995 te Groningen (inleider).
 122. Pluriform management in de sector BVE, georganiseerd door de Procescoördinatie BVE op 29 juni 1995 te Amsterdam (deelnemer).
 123. De integratie van "Cultuur" binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, symposium georganiseerd door dit ministerie op 4 september 1995 (deelnemer).
 124. Zeggenschap in het onderwijs, symposium georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau op 13 september 1995 te Den Haag (inleider).
 125. Het afscheidssymposium ten behoeve van Prof. Dr. J. Berting, georganiseerd door de Vakgroep Sociologie van de FSW der Erasmus Universiteit op 14 september 1995 te Rotterdam (deelnemer).
 126. Ontwikkelingen in het funderend onderwijs, Workshop georganiseerd door de Verkenningscommissie Onderwijsonderzoek (VCOO) op 3 oktober 1995 te Amersfoort (deelnemer).
 127. De meerwaarde van afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs, seminar georganiseerd door de Hogeschool Holland, de Ichtus Hogeschool, de Hogeschool Rijn-Delfland en het Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam op 8 november 1995 te Rotterdam (inleider).
 128. De elfde Onderwijssociologische Conferentie over Onderwijs en Verzorgingsstaat, georganiseerd door het SISWO op 10 november 1995 te Lunteren (deelnemer).
 129. Workshop van het Ministerie van Economische Zaken over de voortgang van de Impuls- en Vrijmachtprojecten betreffende een verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het arbeidsbestel op 14 november 1995 te Naarden (inleider).
 130. Het sociaal minimum in het licht van de Europese integratie, congres georganiseerd door de onderzoekschool AWSB op 16 november 1995 te Utrecht (deelnemer).
 131. Autonomievergroting van scholen, bovenschoolse structuren en onderwijsvernieuwing, studiebijeenkomst georganiseerd door de divisie Beleid en Organisatie van de Vereniging voor Onderwijsresearch op 8 maart 1996 te Utrecht (deelnemer).
 132. Naar een herijking van het begrip richting in het onderwijs, symposium georganiseerd door de Onderwijsraad op 20 maart 1996 te Utrecht (voorzitter en inleider).
 133. Aanpassing scholenbestand; symposium georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 13 mei 1996 te Oegstgeest (deelnemer).
 134. Onderwijs in de 21ste eeuw n.a.v. het rapport "Learning: the Treasure within" van de International Commission on Education for the Twenty-First Century, seminar georganiseerd door de Nationale UNESCO-Commissie op 28 mei 1996 te Den Haag (inleider en forumlid).
 135. New challenges to the academic profession, workshop georganiseerd door de Academia Europaea op 30 en 31 mei 1996 te Rotterdam (deelnemer).
 136. Onderwijs, moraal en burgerschap, studiedag georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen op 11 juni 1996 te Nijmegen (inleider).
 137. Grenzen aan basisvorming, symposium georganiseerd door de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht op 27 juni 1996 te Utrecht (deelnemer).
 138. Witboek Europese Unie over Onderwijs en Opleiding "Onderwijzen en leren: naar een cognitieve samenleving" (Brussel, 19-11-1995); seminar georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 24 september 1996 te Zoetermeer (deelnemer).
 139. Opvoeding, Onderwijs en Sociale Integratie, congres georganiseerd door het SCO-Kohnstramm Instituut van de Universiteit van Amsterdam op 17 en 18 oktober 1996 te Amsterdam (inleider).
 140. The ambiguous embrace of government: the effects of government funding and regulation of religious non-profit organizations, georganiseerd door de universiteiten van Boston en Rotterdam van 22 t/m 24 november 1996 te Rotterdam (inleider).
 141. De vormgeving van het bijzonder onderwijs in de toekomst; thema-deel van de 75ste algemene ledenvergadering van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag gehouden op 23 november 1996 te Utrecht (inleider).
 142. Keren de kansen? De positie van de tweede-generatie allochtonen in Nederland; symposium georganiseerd door het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit op 26 november 1996 te Rotterdam (deelnemer).
 143. Economische dynamiek en sociale cohesie, symposium georganiseerd door de Commissie Sociaal-economische Deskundigen van de SER op 17 april 1997 te Den Haag (deelnemer).
 144. Grondslagen van welzijnsbeleid; symposium georganiseerd door de AWSB op 22 mei 1997 te Utrecht (voorzitter).
 145. De Raad van State nu, symposium ter gelegenheid van het afscheid van mr. W. Scholten als vice-president van de Raad van State, 23 mei 1997 te Den Haag (deelnemer).
 146. Waarden en normen in een democratische rechtsstaat, symposium georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 23 september 1997 te Den Haag (deelnemer).
 147. Verdwijnende grenzen, verdwijnen de grenzen?; congres n.a.v. het 40-jarig bestaan van de Nassau-Scholengemeenschap te Breda op 24 september 1997 te Breda (inleider).
 148. De Sociaal-Economische Toekomst van de stad Rotterdam, congres georganiseerd door de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit op 25 september 1997 te Rotterdam (inleider).
 149. The Gift of Society, congres georganiseerd door de Vakgroep Sociologie van de Erasmus Universiteit  op 18 november 1997 te Rotterdam (inleider).
 150. De Twaalfde Onderwijssociologische Conferentie over Onderwijs en Sociale Ongelijkheid op 19 november 1997 te Lunteren (voorzitter van de congrescommissie).
 151. Het functioneren van bedrijfscommissies, studie-middag georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad op 9 december 1997 (voorzitter van een workshop).
 152. Studies naar schoolorganisatie, studiemiddag georganiseerd door de divisie “Beleid en Organisatie” van de Vereniging voor Onderwijsresearch op 2 april 1998 te Utrecht (deelnemer).
 153. Kwaliteit van en verantwoordelijkheid voor onderwijs, conferentie georganiseerd door de VVD op 6 april 1998 te Den Haag (inleider).
 154. Plaats en functie van het christelijk onderwijs nu en in de toekomst, symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam en omgeving, gehouden op 22 april 1998 te Rotterdam (deelnemer).
 155. De Onderwijsresearchdagen 1998, georganiseerd door de Universiteit Twente, bijgewoond op 14 mei 1998 te Enschede (inleider).
 156. De prijs van kwaliteit (over de toekomst van het leraarschap), georganiseerd door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt op 2 juli 1998 te Den Haag (inleider).
 157. Overlegeconomie in een goede constitutie, symposium ter gelegenheid van 150 jaar grondwet, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad op 8 september 1998 te Den Haag (deelnemer).
 158. Dienstverlening door de overheid, symposium ter gelegenheid van het afscheid van Mr. H. Strietman als hoofddirecteur van het agentschap Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van OCW op 14 oktober 1998 te Den Haag (deelnemer).
 159. Het onderwijsbeleid onder Paars, studiemiddag georganiseerd door de divisie Beleid en Organisatie in het Onderwijs van de Vereniging van Onderwijsresearch op 10 december 1998 te Utrecht (inleider).
 160. Universiteit: Hoofdleverancier, congres georganiseerd door de VSNU op 17 december 1998 te Rotterdam (deelnemer).
 161. De beleidsagenda 2000, congres georganiseerd door de FSW van de Erasmus Universiteit op 4 juni 1999 te Rotterdam (congresvoorzitter, voorzitter van een workshop en inleider).
 162. Het Sociaal en Cultureel Planbureau 25 jaar; symposium n.a.v. het 25-jarig bestaan van het SCP op 7 juni 1999 te Den Haag (deelnemer).
 163. Samenwerkend leren met behulp van computernetwerken, symposium georganiseerd door de Katholieke Universiteit Brabant op 25 juni 1999 te Tilburg (voorzitter).
 164. Onderwijs en maatschappij: reflecties op het verdelingsvraagstuk, conferentie georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen op 28 oktober 1999 te Nijmegen (inleider).
 165. Consumenteneducatie en -voorlichting; doelstellingen en knelpunten, studiemiddag georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad op 26 januari 2000 te Den Haag (voorzitter).
 166. Vrijheid van onderwijs, congres georganiseerd door de Vrije Universiteit op 3 februari 2000 te Amsterdam (inleider).
 167. 50 jaar Sociaal-Economische Raad, georganiseerd door de SER op 23 februari 2000 te Den Haag (deelnemer).
 168. Scholen onder druk, symposium georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 23 maart 2000 (deelnemer).
 169. Elke school een cijfer? Over kwaliteit en kwaliteitszorg in het basis- en voortgezet onderwijs, congres georganiseerd door de Stuurgroep De Friese Onderwijsdag op 29 maart 2000 te Leeuwarden (inleider).
 170. Between booming business and social exclusion, congres georganiseerd door het Expertise Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs op 17 april 2000 te Rotterdam (inleider).
 171. De inspirerende school, congres georganiseerd door het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO) op 20 april 2000 te Utrecht (inleider).
 172. Sociologie in praktijk, congres georganiseerd door de Afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit op 19 mei 2000 te Rotterdam (voorzitter).
 173. De directeur, het kind en de kansen, conferentie georganiseerd door het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) op 7 juni 2000 te Rotterdam (deelnemer).
 174. Gedenkdag Max Goote, symposium georganiseerd door het Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van de Universiteit van Amsterdam op 21 september 2000 te Utrecht (deelnemer).
 175. De schoolleider centraal, congres georganiseerd door de redactie van het tijdschrift Basisschoolmanagement en uitgeverij Samson b.v. op 6 oktober 2000 te Bussum (inleider).
 176. Herijken achter de dijken, jubileumcongres van de Sociaal-Economische Raad op 11 oktober 2000 te Den Haag (deelnemer).
 177. De negende Groninger Onderwijsdag op 18 oktober 2000 over het thema "Meer meten, beter onderwijs?" (inleider).
 178. Indicatoren voor schoolkwaliteit, conferentie van de Vereniging voor Onderwijsresearch en de Vereniging voor Onderzoek en Onderwijs en Maatschappelijke Ongelijkheid op 1 november 2000 te Amsterdam (paperpresentator).
 179. Analfabeten in beeld, symposium georganiseerd door het CINOP en de Nationale UNESCO-Commissie op 7 september 2001 te Amersfoort (forumlid).
 180. Scholen op rapport; standaarden voor de publicatie van schoolprestaties, conferentie georganiseerd door de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en de Vereniging voor Onderzoek van Onderwijs en Maatschappelijke Omgeving (OOMO) op 26 september 2001 te Amsterdam (deelnemer).
 181. Tweehonderd jaar Onderwijs en de Zorg van de Staat, congres georganiseerd door de Belgisch Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (BNVGOO) op 17 oktober 2001 te Utrecht (inleider).
 182. De toekomst van het onderwijs, congres georganiseerd door de Vereniging OOMO en het SISWO op 6 december 2001 te Lunteren (14de Onderwijssociologische conferentie) (inleider).
 183. Anders op de arbeidsmarkt, studiedag georganiseerd door de Sociaal-Economische Raden van Nederland en Vlaanderen (resp. de SER en de SERV) op 7 mei 2003 te Den Haag (voorzitter van de sessie: Inburgeren op de arbeidsmarkt; naar een effectieve integratie van allochtonen).
 184. Klasse!, conferentie over onderwijsvernieuwing georganiseerd door de CED-Groep (Centrum voor Educatieve Dienstverlening) op 28 mei 2003 te Rotterdam (deelnemer).
 185. Onderwijs in 2010: teveel verwachtingen?, conferentie van de Onderwijsraad op 19 februari 2004 te Den Haag (deelnemer).
 186. De Zestiende Onderwijssociologische Conferentie (over leren en werken) op 1 november 2005 te Lunteren (forumlid).
 187. De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, symposium van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 29 september 2006 te Rotterdam (inleider).