1965 – 1968
student-assistent voor het vak methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool.

1969 – 1979
wetenschappelijk (hoofd)medewerker voor het vak empirische sociologie en houder van een onderwijsopdracht in de onderwijssociologie (sedert 1973) aan de Nederlandse Economische Hogeschool resp. de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1979 – sept. 1987
lector, sedert 1980 hoogleraar (A) in de onderwijssociologie (op persoonlijke titel) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1 sept. 1987
bevorderd tot hoogleraar B.

1 juli 1988
(na wijziging van leeropdracht) hoogleraar sociologie en sociaal beleid, in het bijzonder op het terrein van cultuur en educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de periode februari 1988 tot juni 1991 tevens belast, (als hoogleraar-directeur), met de algehele leiding van het Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO).

1 april 1996
(na wijziging van leeropdracht) hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1 februari 2007
emeritus hoogleraar; op basis van een gastvrijheidsovereenkomst verbonden gebleven met de Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de periode 2007 t/m 2016 fungeerde ik veelvuldig als plaatsvervangend rector magnificus tijdens promotie-plechtigheden.