Han Leune

Leven en werk van Prof. Dr. J.M.G. Leune

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Functies binnen de faculteit der Sociale Wetenschappen van de NEH resp. de EUR

Afgezien van mijn hoofdfuncties (zie hiervoor het overzicht van mijn beroepsloopbaan) vervulde ik in de genoemde faculteit in de periode 1965-2015 de volgende nevenfuncties:

• Lid van het faculteitsbestuur, onder meer als prodecaan
• Lid van de Faculteitsraad
• Lid van de Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening
• Voorzitter van de Vakgroep Onderwijssociologie en Onderwijsbeleid
• Voorzitter van de leerstoelgroep Empirische Sociologie
• Voorzitter van de Vakgroep Sociologie
• Voorzitter van de Examencommissie Sociologie
• Voorzitter van het Hooglerarenberaad Sociologie
• Hoogleraar-directeur van het Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO)
• Voorzitter en lid van uiteenlopende commissies ad hoc (waaronder diverse benoemingsadviescommissies).

 

 

Laatst bijgewerkt: %s ( maandag 09 mei 2016 23:51 )