Op 31 augustus 2011 verzorgde ik in Bergen op Zoom een lezing over de geschiedenis, betekenis en toekomst van de Waterschans aldaar. Deze schans is in 1584 op instigatie van prins Willem van Oranje aangelegd in het kader van de verdediging van de haventoegang. De schans is ook omschreven als het Zuidfort, ter onderscheiding van het fort dat gelijktijdig aan de andere zijde van de havenmond werd gebouwd, het Noordfort.
De lezing vond plaats op verzoek van diverse erfgoed- en recreatieve organisaties te Bergen op Zoom tegen de achtergrond van een dreigende aantasting van de Waterschans.

De uitnodiging voor de lezing (met vermelding van de organiserende organisaties) luidde als volgt: Uitnodiging lezing 31-08-2011.

Van de lezing is geen uitgeschreven tekst beschikbaar, maar wel de powerpoint-dia’s die tijdens de presentatie zijn getoond, aangevuld met gegevens die wegens een beperkte spreektijd op 31-8-2011 buiten beschouwing moesten blijven. Ook zijn diverse annotaties toegevoegd; zie de volgende upload: 

De Waterschans te Bergen op Zoom

De lezing is herhaald voor leden van de Historische Kring te Bergen op Zoom op 24 april 2012. In verband hiermee is de tekst enigszins aangepast. Een verslag van deze lezing (door Ad van den Bulck) verscheen in De Waterschans, jrg. 42, december 2012, p. 155-160 en jrg. 43, maart 2013, p. 14-21.