De Stichting Menno van Coehoorn organiseerde ten behoeve van haar correspondenten en begunstigers op respectievelijk 29 maart en 5 april 2014 excursies naar de in 1628 aangelegde linie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Deze linie wordt anno 2014 gewoonlijk betiteld als de “West-Brabantse Waterlinie”. Ik verzorgde een inleiding over de historie van deze linie en presenteerde daarbij diverse dia’s; zie:

De linie Bergen op Zoom-Steenbergen

Voor een toelichting daarop wordt verwezen naar:

Toelichting bij de dia's betreffende de linie Bergen op Zoom-Steenbergen