Han Leune

Leven en werk van Prof. Dr. J.M.G. Leune

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Archief van Prof. Dr. J.M.G. Leune

Toen ik begin 2007 emeritus werd kon ik niet langer beschikken over een ruime werkkamer op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die moest worden ontruimd zodat er drie assistenten in opleiding in gehuisvest konden worden. Ik had gedurende mijn verbintenis met de Rotterdamse universiteit velerlei documenten verzameld, vooral over het onderwijs en het onderwijsbeleid in Nederland. Waar kon ik er mee blijven? Het waren er zoveel (19 strekkende meter) dat er thuis geen ruimte voor was. Ik wilde bovendien graag dat de verzamelde stukken voor derden toegankelijk zouden zijn. Het Nationaal Archief bleek gelukkig bereid om zich over mijn collectie te ontfermen. Zo ontstond een op mijn naam gesteld archief dat in de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen valt. Het omvat niet alleen stukken over het Nederlandse onderwijs, maar ook mijn correspondenties in de periode 1980-2006, evenals al mijn agenda’s betreffende de periode 1969 tot en met 2007. Sommige stukken kunnen alleen met mijn toestemming worden ingezien. Dit heeft vooral te maken met het beschermen van de privacy van personen met wie ik contacten heb onderhouden.

 

Als hoogleraar die zich (afgezien van zijn onderwijstaken) overwegend heeft beziggehouden met onderwijssociologisch onderzoek, als voorzitter van de Onderwijsraad, als lid van diverse commissies van de Sociaal-Economische Raad (vooral op het terrein van het onderwijs en de arbeidsmarkt) en vanwege talloze en uiteenlopende andere nevenactiviteiten (zie het overzicht daarvan in de rubriek Curriculum vitae) verkeerde ik gedurende ruim 40 jaar in een bijzondere positie van waaruit ik van nabij kon aanschouwen hoe er in Nederland onderwijsbeleid wordt gevoerd. De vele documenten die ik heb verzameld (waaronder diverse unieke stukken) kunnen een stevige empirische basis verschaffen voor studies over het onderwijsbeleid in ons land. Ik hoop dat mijn archief een ware Fundgrube zal blijken te zijn voor scripties en dissertaties over dit beleid.
Buiten de in bewaring gegeven stukken bleven overigens de door mij verzamelde documenten van genealogische aard en mijn archief betreffende de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek.
De door mij aangeleverde stukken zijn door medewerkers van het Nationaal Archief (waarbij vooral Marije Kruize verdienstelijk werk heeft verricht) professioneel geordend. Zo ontstond de volgende plaatsingslijst:

 

Plaatsingslijst archief Prof. Leune

 

Laatst bijgewerkt: ( dinsdag 20 mei 2014 08:10 )